Start-ups en scale-ups

Als beginnend of opschalend ondernemer komt er veel op je af. Je wilt snel aan de slag met je nieuwe plannen maar je moet ook een administratie bijhouden en belastingaangifte doen. Wij helpen jouw bedrijf verder groeien naar een volgende fase.

Als Sparring Partner helpen wij jou met al je financiële en fiscale vragen. We kijken bijvoorbeeld naar de mogelijkheden voor financiering van je plannen op korte en lange termijn. Samen denken we na over je toekomstvisie en verbeteren we die. Als we op onbenutte kansen zien, geeft onze Sparring Partner je gevraagd én ongevraagd advies. Wij weten namelijk uit ervaring waar er winst te behalen is. Wij zorgen voor een goede basis: een efficiënte administratie en altijd en overal inzicht in je financiën via een gebruiksvriendelijke app.

Onze investering in jouw onderneming

Juist als startende ondernemer heb je veel vragen. Onze vaste lage maandprijs zorgt er voor dat je geen drempel hebt om ons te benaderen, je krijgt niet achteraf een factuur thuisgestuurd als je met je vaste Sparring Partner belt. Op het moment dat er sprake is van meerwerk waarvoor we apart moeten factureren overleggen we dit altijd vooraf.

Op deze manier word jij niet achteraf verrast door onvoorziene kosten. Wij blijven zo op de hoogte van het reilen en zeilen binnen je onderneming. Zo kunnen wij een volwaardige Sparring Partner voor jou zijn. Dat is onze investering in jouw onderneming!

Financiële en fiscale vragen

Bij het starten van je onderneming moeten veel keuzes worden gemaakt, zoals:

  • In welke ondernemingsvorm ga je ondernemen en wat heeft dat voor consequenties?
  • Zijn er vergelijkbare bedrijven en hoe doen die het?
  • Wat is mijn kans van slagen?
  • Hoe meet ik of ik succesvol ben?
  • Wat als ik personeel aan wil trekken?

Deze en andere vragen komen we in onze praktijk veel tegen. We kunnen je helpen bij het beantwoorden van deze vragen.

Financiering van je plannen op korte en lange termijn

In een startende onderneming moeten soms forse investeringen worden gedaan. Dit kan met eigen middelen worden betaald of er moet externe financiering voor worden aangetrokken. In beide gevallen is het belangrijk dat de investeringen voor rendement zorgen. Uit de bedrijfsactiviteiten moet genoeg cashflow vrij komen om de financieringen terug te betalen.

Een snel groeiende onderneming zorgt vaak voor een grote behoefte aan liquide middelen. Er moeten investeringen worden gedaan om de groeiende omzet te kunnen realiseren. Deze investeringen worden niet in een maand terugverdiend. Dit zorgt vaak voor een krappe liquiditeit. Het komt zelfs voor dat bedrijven “kapot groeien”. Dit kan voorkomen worden door te begrijpen wat er gebeurt en hier ook actief op te anticiperen.

Efficiënte administratie

We maken gebruik van Exact Online en Yuki voor onze financiële administraties. Je kunt je facturen zelf uploaden waarna deze automatisch worden verwerkt. Na de automatische verwerking staat er een betalingsvoorstel voor je klaar die je naar de bank kan versturen. In de app kan je steeds zien hoe je er voor staat en kan je bonnetjes uploaden door ze met de app te fotograferen. Zo maken we de boekhouding eenvoudig voor je en kan je meer tijd besteden aan het opstarten of verder opschalen van je onderneming.

De administratie moet altijd up-to-date zijn. Zo kunnen we je steeds helpen om je onderneming te verbeteren op basis van actuele cijfers. De gerealiseerde resultaten vergelijken we met de plannen die we bij de aanvang van je onderneming hebben gemaakt.