Accountants­verklaring Maatschappelijke verantwoording van jouw financiële situatie

Soms zijn er externe belanghebbenden die willen dat jij verantwoording aflegt over hoe de financiële cijfers van jouw bedrijf zijn vastgesteld. Dit zijn bijvoorbeeld organisaties die jou een subsidie hebben verstrekt of bedrijven die willen investeren in jouw bedrijf. In sommige branches is zo’n accountantsverklaring zelfs vereist door de toezichthouder of de brancheorganisatie. Het doel van een accountantsverklaring is dat jouw organisatie verantwoording af legt aan de maatschappij. Externe belanghebbenden krijgen zo een betrouwbaar beeld van jouw financiële situatie.

Partner Accountants Middelburg

Wij helpen je verder

Vrijwillige controle van de jaarrekening. Als jouw organisatie niet wettelijk verplicht is om de jaarrekening te laten controleren, kunnen er soms toch externe belanghebbenden zijn die een controleverklaring eisen. Wellicht zijn er bijvoorbeeld investeerders in jouw onderneming die dit vereisen. Misschien is het een voorwaarde voor jouw lidmaatschap van een bepaalde brancheorganisatie. Als onze accountants zo’n controleverklaring afgeven, dan betekent dit wij er voor 95% zeker van zijn dat de jaarrekening van jouw organisatie een getrouw beeld van de financiële werkelijkheid geeft. Onze accountants Henk en David beschikken over een AA-titel en zijn ingeschreven in het accountantsregister van de NBA. Als kantoor zijn we daarom wettelijk bevoegd om bepaalde accountantsverklaringen af te geven.

Afgeven van een beoordelingsverklaring. Soms eisen externe belanghebbenden, zoals jouw brancheorganisatie, investeerders in jouw bedrijf of de toezichthouder een beoordelingsverklaring. Aan een beoordelingsverklaring worden minder strenge eisen gesteld dan aan een controleverklaring. We voeren minder werkzaamheden uit en de mate van zekerheid die onze accountants afgeven is daardoor dus ook lager. Als we een beoordelingsverklaring afgeven, verklaren we dat niet blijkt dat de jaarrekening geen getrouw beeld geeft.

Subsidiecontrole. Als de Europese Unie, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) of een andere subsidieverstrekker jouw organisatie een subsidie verstrekt, dan zijn hier altijd bepaalde voorwaarden aan verbonden. Met een subsidiecontrole controleren wij of jouw financiële verantwoording voldoet aan de gestelde eisen.

Controle van de financiële productieverantwoording Jeugdwet en WMO. Zorgaanbieders die werkzaam zijn in de jeugd- en gehandicaptenzorg kunnen te maken hebben met de Jeugdwet of de WMO. Als je zorgt verleent in opdracht van een bepaalde gemeente, dan vereist deze gemeente op basis van de Jeugdwet of de WMO een financiële verantwoording. Onze accountants zijn bevoegd om deze controle uit te voeren.

Even bellen?

Benieuwd wat wij voor jou kunnen betekenen? Neem dan contact op met David Janse (AA). Je kunt ook een vrijblijvend kennismakingsgesprek inplannen.