Disclaimer

Partner Accountants (Kamer van Koophandel: 57767734), hierna te noemen Partner Accountants, verleent u hierbij toegang tot partner.ac en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.
Partner Accountants behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.
De informatie op partner.ac is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Partner Accountants.

Beperkte aansprakelijkheid

Partner Accountants spant zich in om de inhoud van partner.ac zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op partner.ac aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Partner Accountants.
In het bijzonder zijn alle prijzen op partner.ac onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op partner.ac opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Partner Accountants nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Partner Accountants.
Kopiƫren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Partner Accountants, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Wil je meer weten?

Wil je eens verder kennismaken met onze frisse, zakelijke maar zeker klantgerichte dienstverlening? Wij nemen graag vrijblijvend contact met je op om te bespreken wat wij voor jou of je onderneming kunnen betekenen.