MKB

Als MKB-onderneming is realtime inzicht in je financiële situatie essentieel. Als je met financierings- en investeringsvraagstukken te maken krijgt wil je hier direct op kunnen anticiperen. Om dat te realiseren is administratieve automatisering noodzakelijk. De groei van je omzet en je activiteiten leiden tot een groei van je administratieve organisatie en een behoefte aan geautomatiseerde interne beheersing. Je hebt een sparring partner nodig waarmee je deze zaken kan bespreken en die je hierbij kan helpen.

Als je administratie serieuze vormen aanneemt en je behoefte hebt aan professionele ondersteuning op dit gebied, dan kunnen we zorgen voor administratieve ondersteuning.

Sparring partner

Om een goede sparring partner te kunnen zijn hebben wij een model ontwikkeld waarbij we hebben geprobeerd om alle drempels voor contactmomenten weg te nemen. Zo blijven we op de hoogte van het reilen en zeilen binnen je onderneming en wordt je niet verrast door onverwachte facturen. We werken met vaste prijzen die we hanteren voor alle standaardwerkzaamheden. Op het moment dat er sprake is van meerwerk waarvoor we apart moeten factureren overleggen we dit vooraf.

Maak kennis met onze professionele dienstverlening

  • Een sparring partner bij al je financiële processen
  • We laten de administratieve processen meegroeien met je onderneming
  • Bij elke belangrijke stap kijken wij kritisch met je mee
  • We helpen je om optimaal gebruik te maken van moderne tooling

Realtime inzicht

Naarmate je onderneming groeit wordt het lastiger om realtime inzicht te houden in je financiële situatie. Door middel van administratieve automatisering en periodieke rapportages kunnen we dit met onze kennis van je onderneming toch blijvend realiseren. De loonadministratie en de afschrijvingen worden maandelijks in de administratie verwerkt. Als je gebruik maakt van Exact Online verwerken we ook de salarisadministratie vanuit dit systeem. Hierdoor kan je de salarissen geautomatiseerd betalen en worden de personeelskosten direct in de administratie verwerkt. Daarnaast proberen we samen met jou om alle omzet en kosten zo volledig mogelijk in de administratie te verwerken.

Financierings- en investeringsvraagstukken

We denken graag met je mee in alle voorkomende financierings- en investeringsvraagstukken. Vanuit onze achtergrond als ondernemer zijn we goed in staat om met je mee te denken. Samen beoordelen we het plan op een kritische en open manier.

Administratieve organisatie en geautomatiseerde interne beheersing

Doordat we dichtbij je staan merken we het snel op wanneer er een gebrek is aan interne beheersing. Dit uit zich vaak in het feit dat de onderneming in grote mate afhankelijk is van de ondernemer. Als ondernemer zal je veel druk ervaren en krijg je het gevoel dat je onmisbaar bent binnen je onderneming. Binnen een MKB-onderneming is dit een onwenselijke situatie. Door onze bedrijfseconomische kennis te combineren met de kennis van je onderneming helpen we je om je onderneming klaar te maken voor verdere groei. Dit doen we door middel van het maken van een beschrijving van de huidige processen binnen je onderneming. Op basis daarvan maken we een verbeterplan en helpen we je met het doorvoeren van de gewenste verbeteringen.