De BTW-regels voor webshopverkopen binnen de EU per 1 juli

Verkoop je via een webshop aan particulieren in andere EU-landen? Dan krijg je te maken met nieuwe btw-regels. De btw op de verkopen moet je vanaf 1 juli aangeven in het EU-land waar de goederen heen gaan. Er komt een lager drempelbedrag voor afstandsverkopen en een vereenvoudigde btw-aangifte via een éénloketsysteem. Zo hoef je niet in elk afzonderlijk land btw af te dragen.

Regeling tot 1 juli 2021


Momenteel is het zo dat wanneer je goederen levert aan particulieren in de EU je te maken kunt krijgen met buitenlandse btw. Als je onder de omzetdrempel van het leveringsland blijft, bereken je Nederlandse btw en doe je in Nederland btw-aangifte. Zodra de omzet meer wordt dan het drempelbedrag per land, bereken je de btw van het EU-land waar je de goederen hebt geleverd. Ieder EU-land heeft een eigen omzetdrempel en daarnaast kunnen de btw-tarieven ook anders zijn. België heeft bijvoorbeeld een drempel van €35.000. Dit betekent dat je tot €35.000 Nederlandse btw in rekening brengt. Hierna verandert dit in buitenlandse btw en zul je geregistreerd moeten zijn in België. Kortom, als je in meerdere EU-landen verkoopt is het administratief een aardige klus om alles in orde te krijgen en te houden.

Wat zijn afstandsverkopen?

Wanneer een ondernemer goederen verkoopt aan een particulier die niet in Nederland woont, dient de ondernemer btw te rekenen in het land waar de onderneming is gevestigd. Hierop geldt één uitzondering: de regeling voor afstandsverkopen. Dit zijn kortgezegd verkopen naar een ander EU-land waarbij de verkoper het vervoer voor zijn rekening neemt. Bij afstandsverkopen betaalt de ondernemer btw in het land waar zijn afnemer woont. De ondernemer dient op dat moment dus buitenlandse btw in rekening te brengen. Echter gelden er zoals eerder vermeld drempelbedragen waardoor dit niet vanaf de eerste euro het geval is.

Vanaf 1 juli 2021: One-Stop-Shop-Regeling


De omzetdrempels per EU-land vervallen per 1 juli. Er komt 1 omzetdrempel van €10.000 per kalenderjaar. Hierbij gaat het om de omzet van goederen die al binnen de EU zijn en waarvoor je zelf het vervoer regelt. De omzet aan digitale diensten aan particulieren in andere EU-landen telt ook mee. Is de omzet hoger dan €10.000, dan bereken je de btw van het EU-land waar je de goederen of digitale diensten hebt geleverd.

Éenloketsysteem

In beginsel zou dit dus betekenen dat je in het geval van leveringen in verschillende EU-landen ook in al deze landen apart btw-aangifte moet doen. Daar zitten naar alle waarschijnlijkheid weinig ondernemers op te wachten. Je kunt er daarom ook voor kiezen om de Unieregeling (ookwel One Stop Shop) toe te passen. Je doet dan binnen het nieuwe éénloketsysteem ieder kwartaal btw-aangifte voor al deze leveringen en je betaalt alle buitenlandse btw ook in een keer. Op deze manier hoef je als Nederlandse ondernemer niet in elk land geregistreerd te zijn voor de btw. Het is echter wel alles of niets, dus gebruik je de Unieregeling voor de btw-aangifte van de afstandsverkopen dan moet je dit ook toepassen voor de diensten die je levert aan particulieren binnen de EU.

Er kan via de OSS-regeling geen buitenlandse btw worden teruggevraagd. Deze btw moet worden teruggevraagd via een apart teruggaafverzoek. Het éenloketsysteem is tevens niet geschikt voor een Nederlandse fiscale eenheid voor de btw.

Alle ondernemers die de Unieregeling willen toepassen moeten voldoen aan de voorwaarden en zich hiervoor registreren. Dit kan via het ondernemersportaal van de Belastingdienst. Onze tip: doe dit voor 1 juli.


KOR en nieuwe EU btw-drempel

Wanneer je gebruik maakt van de kleineondernemersregeling (KOR), heb je een jaarlijkse omzet van minder dan €20.000. Door de deelname aan de KOR zijn jouw verkopen in beginsel vrijgesteld van btw. Maar let op, wanneer je met je webshop de drempel van €10.000 aan omzet in andere EU-landen overschrijd word je btw-plichtig in de betreffende EU-lidstaten. De Nederlandse KOR is dan niet langer van toepassing.


Wat moet je nu doen?

  1. Zorg dat je goed bent voorbereid zodat je weet wat de wijzigingen voor jou betekenen
  2. Breng in kaart naar welke EU landen goederen worden geleverd aan particulieren en welke btw-tarieven daar van toepassing zijn
  3. Pas je webshop, facturen en administratie aan
  4. Kies voor btw-aangifte in de EU-landen zelf, of voor het éénloketsysteem van de Belastingdienst
  5. Registreer je voor 1 juli

Wij helpen je graag bij het maken van de beste keuze. Ook kunnen wij meekijken hoe jij de administratie zo eenvoudig mogelijk kunt inrichten. Heb je vragen? Mail, bel of app ons.