Start-ups

Als beginnend ondernemer komt er veel op je af. Je wilt snel aan de slag met je nieuwe plannen maar je moet ook een administratie bijhouden en belastingaangifte doen.

Wij willen je als sparring partner de begeleiding bieden die je nodig hebt. We helpen je bij je financiële en fiscale vragen. Daarbij kijken we naar de mogelijkheden voor financiering van je plannen op korte en lange termijn. We delen onze kennis met je zodat je niet alleen weet wat er op je bankrekening gebeurt maar ook waar je in je onderneming mee bezig bent. Samen denken we na over je toekomstvisie en verbeteren we die. We willen duurzame relaties met onze klanten en zijn daarom bereid om te investeren in onze samenwerking. In de basis is er een efficiënte administratie die je realtime inzicht biedt. Dit geeft ons de mogelijkheid om goed te adviseren en te meten of je doelen worden gerealiseerd.

Sparring partner en investeren in duurzame samenwerking

Om een goede sparring partner te kunnen zijn hebben wij een model ontwikkeld waarbij we hebben geprobeerd om alle drempels voor contactmomenten weg te nemen. Zo blijven we op de hoogte van het reilen en zeilen binnen je onderneming en wordt je niet verrast door onverwachte facturen. We werken met vaste prijzen die we hanteren voor alle standaardwerkzaamheden. Op het moment dat er sprake is van meerwerk waarvoor we apart moeten factureren overleggen we dit vooraf.

Als startende ondernemer heb je veel vragen. Bij ons weet je waar je aan toe bent en wordt niet ieder uur gefactureerd. Dat is onze investering in jouw onderneming!

Financiële en fiscale vragen

Bij het starten van je onderneming moeten veel keuzes worden gemaakt. Bijvoorbeeld maar niet uitsluitend

  • In welke ondernemingsvorm ga je ondernemen en wat heeft dat voor consequenties?
  • Zijn er vergelijkbare bedrijven en hoe doen die het?
  • Wat is mijn kans van slagen?
  • Hoe meet ik of ik succesvol ben?
  • Wat als ik personeel aan wil trekken?

Deze en andere vragen komen we in onze praktijk veel tegen. We kunnen je helpen bij het beantwoorden van deze vragen.

Financiering van je plannen op korte en lange termijn

Voor een startende onderneming moeten soms forse investeringen worden gedaan. Dit kan met eigen middelen worden betaald of er moet externe financiering voor worden aangetrokken. In beide gevallen is het belangrijk dat de investeringen voor rendement moeten zorgen. Uit de bedrijfsactiviteiten moet genoeg cashflow vrij komen om de financieringen terug te betalen.

Een snel groeiende onderneming zorgt vaak voor een grote behoefte aan liquide middelen. Er moeten investeringen worden gedaan om de groeiende omzet te kunnen realiseren. Deze investeringen worden niet in een maand terugverdiend. Dit zorgt vaak voor een krappe liquiditeit. Het komt zelfs voor dat bedrijven “kapot groeien”. Dit kan voorkomen worden door te begrijpen wat er gebeurd en hier ook actief op te anticiperen.

Efficiënte administratie

We maken gebruik van Exact Online voor onze financiële administraties. Je kunt je facturen zelf uploaden waarna deze automatisch worden verwerkt. Na de automatische verwerking staat er in Exact Online een betalingsvoorstel voor je klaar die je naar de bank kan versturen. In de app kan je steeds zien hoe je er voor staat en kan je bonnetjes uploaden door ze met de app te fotograferen. Zo maken we de boekhouding eenvoudig voor je en kan je meer tijd besteden aan het opstarten van je onderneming.

De administratie moet altijd up to date zijn. Zo kunnen we je steeds helpen om je onderneming te verbeteren op basis van actuele cijfers. De gerealiseerde resultaten vergelijken we met de plannen die we bij de aanvang van je onderneming hebben gemaakt.

Wil je meer weten?

Wil je eens verder kennismaken met onze frisse, zakelijke maar zeker klantgerichte dienstverlening? Wij nemen graag vrijblijvend contact met je op om te bespreken wat wij voor jou of je onderneming kunnen betekenen.