Het derde steunpakket: check hier de regelingen

Nederland is al weer twee maanden op slot. Snak je ook zo naar een schaar in je haar of een verfbeurtje? want na twee maanden kan die coronacoupe echt niet meer. En hoe graag zou je weer is lekker uit eten gaan met je familie of vrienden. De horeca heeft het vanaf oktober al zwaar te verduren. Van die lock word je zo zachtjes aan een beetje down… Maar hou vol! Enkele weken geleden heeft het kabinet aangekondigd dat het steunpakket voor ondernemers wordt uitgebreid. Kortom, goed om te weten welke regelingen er momenteel lopen of in aantocht zijn. Lees hieronder op welke regelingen je wellicht aanspraak kunt maken.

TVL

De tegemoetkoming vaste lasten helpt ondernemers bij het betalen van hun vaste lasten gedurende de coronacrisis. Denk bijvoorbeeld aan huur, abonnementen en verzekeringen. In het 1e kwartaal van 2021 kunnen alle bedrijven met minimaal 30% omzetverlies de TVL subsidie aanvragen. Het omzetverlies bepaal je op basis van de omzet in het eerste kwartaal van 2019. Maar wat is dan omzet? Kortgezegd wordt hieronder verstaan: alle inkomsten zonder de ontvangen btw en voor aftrek van kosten en vaste lasten. De omzet over een bepaalde periode kun je gemakkelijk raadplegen in je btw-aangiften.

Op een rijtje


Tijdvak: januari 2021 t/m 30 juni 2021

Aanvraagperiode Q1: 15 februari 2021 t/m 30 april 2021

Voorwaarden:

 • Minimaal 30% omzetverlies in Q1 2021 ten opzichte van Q1 2019.
 • De vaste lasten zijn minimaal € 3.000 per kwartaal, op basis van het percentage vaste lasten dat bij jouw hoofdactiviteit hoort. Let op: het gaat om de berekende vaste lasten, niet om de werkelijke vaste lasten. Meer over het bepalen van de vaste lasten vind je hier.
 • De onderneming is voor 15 maart 2020 opgericht en ingeschreven in de Kamer van Koophandel en heeft een fysieke vestiging in Nederland.

Nog een extra update: door de aanhoudende lockdown heeft het kabinet onlangs aangekondigd om de regeling verder uit te breiden. Het vergoedingspercentage van de TVL wordt verhoogd naar 85% (was 80%) en het minimale subsidiebedrag gaat omhoog van €750 naar €1.500. Voor verplicht gesloten ondernemingen in de detailhandel geldt in het eerste kwartaal van 2021 een extra verhoging van de TVL van 21%. De uitbreidingen zijn nog niet doorgevoerd maar je kunt de TVL wel alvast aanvragen. Je ontvangt dan later automatisch een extra betaling.

Nu resteert alleen nog de vraag, hoeveel subsidie kun je krijgen? Daar heeft de overheid een handige rekentool voor ontwikkeld. Bereken hier jouw subsidie.

Startende ondernemers

We hebben gemerkt dat diverse starters in 2020 buiten de boot vielen omdat hun onderneming niet op het juiste moment ingeschreven stond in de KvK of omdat zij nog geen omzet hadden. Gelukkig lijkt de overheid nu ook aan hen te denken. Er komt een regeling voor starters die tussen 1 januari en 30 juni 2020 een eigen bedrijf zijn begonnen. Hoe de regeling er precies uit komt te zien is nog onduidelijk. Het is de bedoeling dat de regeling wordt gebaseerd op de TVL. De regeling zal gelden voor Q1 en Q2 2021. Als referentieperiode wordt gekeken naar Q3 2020.

NOW

Met de NOW regeling kun je als werkgever van het UWV een tegemoetkoming ontvangen voor de personeelskosten. Zo kun je het personeel doorbetalen tijdens de coronacrisis. Hoe hoger het omzetverlies, hoe hoger de tegemoetkoming. De NOW 3 loopt door tot 30 juni 2021 en is opgedeeld in 3 subsidieblokken, waarvan het tweede blok nu is geopend.

Op een rijtje


Tijdvak: januari 2021 t/m juni 2021

Aanvraagperiode 3.2: 15 februari 2021 t/m 14 maart 2021

Aanvraagperiode 3.3: 17 mei t/m 13 juni 2021

Voorwaarden:

 • Minimaal 20% omzetverlies t.o.v. 1/4 van de omzet van 2019 (rekenhulp omzetverlies)
 • Je dient de werknemers 100% door te betalen
 • Geen winstuitkering aan aandeelhouders over 2021
 • Inspanningsverplichting voor scholing en begeleiding naar nieuw werk

De tegemoetkoming van de NOW 3.2 is verhoogd van 80 naar 85%. Voor de berekening van de tegemoetkoming wordt uitgegaan van de loonsom van juni 2020. De werkelijke loonsom mag met maximaal 10% dalen ten opzichte van de loonsom in juni 2020 zonder dat dit ten koste gaat van de definitieve tegemoetkoming. Tot slot nog een aandachtspuntje; de TVL en TOGS tellen ook mee als omzet voor de NOW. Houd hier dus rekening mee bij de aanvraag.

TOZO 3

De Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (TOZO) is in het leven geroepen om zelfstandigen tijdelijk inkomensondersteuning te bieden voor hun levensonderhoud. De regeling is verlengd tot 1 april 2021. De uitkering voor levensonderhoud bedraagt maximaal €1.500 per maand. Het inkomen wordt met de TOZO aangevuld tot het sociaal minimum. Daarnaast is het ook nog steeds mogelijk om een lening voor bedrijfskapitaal aan te vragen. De hoogte van de lening is maximaal €10.517.

Op een rijtje


Aanvraagperiode: 1 oktober 2020 tot 1 april 2021

Aan te vragen bij:  woongemeente

Voorwaarden:

 • Het inkomen daalt onder het sociaal minimum. Check hier het sociaal minimum per 1 januari 2021
 • De onderneming verricht activiteiten in Nederland
 • Je bent minimaal 18 jaar tot maximaal de pensioengerechtigde leeftijd
 • Je woont in Nederland
 • De onderneming is voor 17 maart 2020 ingeschreven in de Kamer van Koophandel
 • Je voldoet aan het urencriterium (minimaal 1.225 uur per jaar)
 • Het inkomen van je partner telt mee (partnertoets)

Vanaf 1 februari 2021 is het mogelijk om TOZO met terugwerkende kracht van een maand aan te vragen. Vraag je bijvoorbeeld op 17 februari 2021 een uitkering aan dan kun je deze met terugwerkende kracht aanvragen vanaf 1 januari 2021.

TONK

De regeling Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) is een regeling om jou te helpen bij financiële problemen als gevolg van de coronamaatregelen. Hierdoor kun je bijvoorbeeld maar lastig je noodzakelijke woonlasten betalen. De TONK kan dan uitkomst bieden. Dit is echter wel het laatste redmiddel voor als het echt niet anders kan. Heb je recht op een andere financiële regeling of uitkering (bijv. toeslag of WW) dan moet je deze eerst aanvragen. Echter kan de TONK weer wel een aanvulling zijn op de Tozo-uitkering. De verdere uitwerking van de regeling volgt in samenwerking met gemeenten.

Wat valt er onder woonkosten?

 • Huur of hypotheek
 • Kosten van gas, water en licht
 • Servicekosten
 • Gemeentelijke belastingen

Op een rijtje


Tijdvak: 1 januari 2021 tot 30 juni 2021

Aanvraagperiode: vanaf 1 maart 2021 (verwacht)

Aan te vragen bij: woongemeente

Voorwaarden:

 • De coronamaatregelen zorgen ervoor dat jij inkomensverlies hebt geleden
 • Je bent ouder dan 18 jaar
 • Je kunt de vaste lasten niet meer uit het gezinsinkomen betalen

 

Tot slot blijft de komende tijd onzeker. We weten niet hoe het virus zich ontwikkelt en wat de economische gevolgen op langere termijn zijn. Wel hebben we gezien dat de economie weer snel aantrekt als de deuren weer open gaan. Let’s hope for the best!

Heb je vragen? Mail, bel of app ons en wij proberen je zo goed mogelijk door deze periode heen te helpen.