Tijdelijke tegemoetkoming voor flexwerkers (TOFA)

Daar zijn we weer, en jawel goed nieuws voor de flexwerkers en oproepkrachten. Want wellicht heb je nu wel recht op een tegemoetkoming van de overheid.

Zonder een vast urencontract verlies je als flexwerker al snel inkomen in tijden van crisis. Want geen uren maken betekent geen uren betaald krijgen.. Met ruim 800.000 flexwerkers in Nederland treft dit al snel de portemonnee van velen onder ons. Flexwerkers die als gevolg van de coronacrisis een fors inkomensverlies hebben geleden kunnen onder voorwaarden vanaf 22 juni een tegemoetkoming  aanvragen bij het UWV. De regeling bestaat uit een eenmalige uitkering voor de maanden maart, april en mei. Dit alles onder de noemer van de Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele krachten (TOFA).

Voorwaarden

Zoals wij al gewend zijn gaat voor niets de zon op. Dus ook om in aanmerking te komen voor deze regeling zul je aan een aantal voorwaarden moeten voldoen. We sommen ze hieronder voor je op, en dat zijn er nog wal wat:

  • Je was op 1 april 2020 minimaal 18 jaar oud
  • Je belastbaar loon over februari 2020 was minimaal € 400.
  • Je belastbaar loon over maart 2020 was minimaal € 1.
  • Je belastbaar loon over april 2020 was maximaal € 550 en was minimaal 50% lager dan het belastbaar loon over februari.
  • Over april 2020 heb je geen uitkering of andere tegemoetkoming ontvangen. Onder uitkering wordt onder andere verstaan: Bbz, TOZO, WW, ziektewet-uitkering, WIA, WAO, WAZ, Wajong, Anw, uitkering uit het buitenland. 
  • Door het wegvallen van je inkomen door de coronacrisis heb je de tegemoetkoming nodig om de kosten van levensonderhoud te kunnen betalen.

Onder het belastbaar loon (ookwel sv-loon) vallen: het brutoloon, vakantiegeld, 13e maand, bonussen, toeslagen en de fiscale bijtelling. Pensioenpremies, onbelaste onkostenvergoeding en ontslagvergoedingen tellen niet mee voor het sv-loon. Meestal staat het op de loonstrook die je hebt ontvangen van je werkgever. Het is soms lastig om het sv-loon op je loonstrook te vinden omdat er bijvoorbeeld een ander woord wordt gebruikt. Kijk dan of je een van de volgende woorden kunt vinden: svw-loon, loon, loon voor loonheffing, heffingsloon, loon LH, loon loonbelasting, loon voor inhoudingen, loon werknemersverzekeringen.

Via de voorwaardencheck van het UWV kun je eenvoudig zien of je in aanmerking komt.

En dan in euro’s

De tegemoetkoming is bruto € 1.650 over de drie maanden maart, april en mei. Per maand is dit dus € 550. Je krijgt het bedrag in 1 keer op je bankrekening gestort. Na de aanvraag van de TOFA streeft het UWV ernaar om binnen 4 weken hier terugkoppeling op te geven. Wordt de tegemoetkoming toegekend? Dan wordt het bedrag binnen 10 dagen aan je overgemaakt.

Let op dat je de tegemoetkoming volgend jaar op geeft in je aangifte inkomstenbelasting over 2020. Verder kan de TOFA ook invloed hebben op de toeslagen die je ontvangt.

TOFA aanvragen

Naar verwachting kun je de TOFA vanaf 22 juni aanvragen bij het UWV. Je kunt je vooraf aanmelden zodat je per mail direct geïnformeerd wordt als de regeling actief is. Dit kan via deze link. Vanaf het moment dat de tegemoetkoming aangevraagd kan worden, heb je 3 weken de tijd om je aanvraag in te dienen. Ga er dus vanuit dat uiterlijk 13 juli je aanvraag binnen moet zijn.

Om je inkomen te bepalen maakt het UWV gebruik van de gegevens van de Belastingdienst. Je hoeft je inkomen bij de aanvraag dus naar verwachting niet zelf door te geven. Er is nog niet duidelijk hoe de aanvraag er verder precies uit zal gaan zien. Voor de maanden na mei is er tot nu toe nog niets bekend.

 

Heb je vragen? Mail, bel of app ons en wij proberen je zo goed mogelijk door deze periode heen te helpen.

Wil je meer weten?

Wil je eens verder kennismaken met onze frisse, zakelijke maar zeker klantgerichte dienstverlening? Wij nemen graag vrijblijvend contact met je op om te bespreken wat wij voor jou of je onderneming kunnen betekenen.