Partner Q&A: tegemoetkoming loonkosten

Een tijdje geleden is bekend gemaakt dat de werktijdverkorting is komen te vervallen. Je kunt geen aanvraag meer indienen. Als vervanging is er een nieuwe maatregel het leven in geroepen namelijk de NOW (Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud). Deze regeling komt werkgevers tegemoet in de loonkosten zodat zij hun personeel niet hoeven te ontslaan. We merken dat er veel vragen van werkgevers zijn rondom deze maatregel. De overheid heeft dit in zeer korte tijd opgesteld en heeft afgelopen week de puntjes op de i gezet. Vanaf 6 april is het mogelijk om een aanvraag in te dienen bij het UWV.

1. Wat is er gebeurd met de regeling werktijdverkorting?

De coronacrisis heeft er voor gezorgd dat veel werkgevers hun omzet als sneeuw voor de zon zagen verdwijnen. De personeelskosten zijn dan vaak een van de grootste kostenposten binnen de onderneming.. Dit heeft geleid tot ontzettend veel aanvragen voor de regeling werktijdverkorting voor werkgevers. Waar normaal jaarlijks 200 aanvragen binnenkwamen was dit nu binnen 3 weken maar liefst 78.000 keer. Acht-en-zeventig-duizend. Je begrijpt dat de regeling hier niet voor bedoelt was en daarom is deze vanaf vorige week vervangen voor de nieuwe tegemoetkomingsregeling. Het kabinet wil hiermee meer en sneller werkgevers financieel tegemoetkomen.

2. Ik heb werktijdverkorting aangevraagd via de website die daarvoor is, maar heb nog geen antwoord gehad. Moet ik dat afwachten, moet ik zelf iets doen, Wat nu?

Calm down, je ontvangt hierover vanzelf bericht. Je aanvraag voor de ingetrokken werktijdverkorting wordt beschouwd als aanvraag voor de nieuwe tegemoetkomingsregeling. Wel zal het UWV om aanvullende info vragen. Ook hier ontvang je zelf bericht van.

3. Hoeveel tegemoetkoming kan ik krijgen?

De hoogte van je tegemoetkoming in de loonkosten hangt af van de daling van de omzet (minimaal 20%). De tegemoetkoming is maximaal 90% van de loonsom. Enkele voorbeelden hoe dit in de praktijk zal gaan:

  • Je omzet valt volledig weg (100%), de tegemoetkoming bedraagt dan 90% van de loonsom.
  • Je omzet daalt met 50%, de tegemoetkoming bedraagt dan 45% van de loonsom.
  • Je omzet daalt met 20%, de tegemoetkoming bedraagt dan 18% van de loonsom.

Op basis van je aanvraag zal het UWV een voorschot uitbetalen ten hoogte van 80% van de verwachte tegemoetkoming. Deze verwachte tegemoetkoming wordt gebaseerd op de loonaangifte van januari. Dit gebeurt in drie termijnen. Pas achteraf wordt vastgesteld wat de werkelijke daling van je omzet was en dus ook het werkelijke bedrag van de tegemoetkoming waar je recht op had. Hiervoor is een accountantsverklaring nodig.

4. Waar kan ik de tegemoetkoming aanvragen?

Je kunt de aanvraag vanaf 6 april indienen bij het UWV.

5. Welke gegevens heb ik nodig voor de aanvraag?

  • Zorg eerst dat je inzichtelijk hebt wat je omzetverlies is want pas bij een daling van 20% kom je in aanmerking voor de regeling. Met deze rekenhulp kun je het percentage omzetverlies over een periode van 3 maanden berekenen. Je mag hier drie verschillende perioden aanhouden. Vanaf 1 maart, 1 april of 1 mei. Het percentage geef je op bij de aanvraag samen met de betreffende periode. Dus 1. maart, april, mei. 2. april, mei, juni. 3. mei, juni, juli.
  • Loonheffingsnummer. Voor elk loonheffingsnummer moet een aparte aanvraag worden ingediend.
  • Kopie van recent bankafschrift van de zakelijke rekening. Dit is het rekeningnummer wat de Belastingdienst gebruikt om te veel betaalde loonheffingen terug te betalen.

6. Kan ik ook een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming loonkosten voor werknemers met een flexibel contract?

Ja zeker, de nieuwe regeling is ook van toepassing op de loonkosten voor werknemers met een nul-uren contract of oproepcontract. Zo kun je deze vervelende periode overbruggen zonder je personeel gedag te hoeven zeggen. Je dient deze medewerkers wel door te betalen ookal is er geen wettelijke verplichting. Als werkgever moet je de oproepkrachten of flexwerkers minimaal hetzelfde aantal uren uitbetalen als in januari. Meer mag natuurlijk altijd, want ook meer-uren worden vergoedt.

7. Kan ik als DGA gebruik maken van de NOW-regeling?

Nee helaas niet, maar mogelijk kom je wel in aanmerking voor de bbz-regeling. Meer hierover lees je in onze vorige blog. Als DGA dien je tenminste 51% van de aandelen binnen de onderneming te bezitten en daarnaast moet je onderneming natuurlijk worden geraakt door de coronacrisis.

7. Wat moet ik administratief bijhouden na de aanvraag?

Zorg voor een goede uren- en omzetadministratie per werknemer, per dag (toetsing omzet vindt plaats met terugwerkende kracht). En blijf je loonaangifte maandelijks versturen. Hier kun je dan alsnog uitstel voor aanvragen bij de Belastingdienst.

8. Wat gebeurd er als ik mij niet houdt aan de voorwaarden? Wat gebeurt er als de werkgever failliet gaat tijdens de driemaandsperiode?

Als blijkt dat niet wordt voldaan aan de voorwaarden, dan kan het UWV het voorschot of de subsidie korten, stop zetten of terug vorderen. Zo mag je in de periode tussen 18 maart en 31 mei als werkgever volgens de NOW regeling geen personeel ontslaan wegens bedrijfseconomische redenen.

Heb je na het lezen van de blog nog een vraag of kunnen we je helpen met het aanvragen van de regeling? App, bel of mail ons en we helpen je verder!