De invloed van prinsjesdag op jouw portemonnee

De derde dinsdag van september is weer gepasseerd, prinsjesdag 2020 zag er anders uit dan we gewend zijn. Dit jaar zonder glazen koets, zonder hoera maar uiteraard wel met de bekende miljoenennota. De plannen voor 2021 zijn weer gepresenteerd aan het grote publiek. Al is dat tegenwoordig bijna niet meer nodig omdat meer dan de helft al is uitgelekt voordat Minister Hoekstra zijn koffertje opent. Een flinke lading plannen, maatregelen en voorspellingen voor volgend jaar. Ga je er volgend jaar op vooruit of juist niet? Wij zetten de belangrijkste zaken voor je op een rijtje.

Nederlandse economie

Op veel gebieden in Nederland staan we er goed voor. Doordat ons land er goed voor staat had de overheid de mogelijkheid om meerdere steunpakketen voor de ondernemers te financieren. Voor de meeste huishoudens wordt in 2020 een koopkrachtstijging verwacht van gemiddeld 2,1%. Ondanks het positieve verhaal tot nu toe verwacht de overheid dat de werkloosheid in 2021 oploopt van 4,6% naar 5,9%. Dit is gelijk aan ruim 500.000 mensen zonder baan. Of de voorspellingen van de overheid aansluiten bij de werkelijkheid is uiteraard afhankelijk van de ontwikkeling van het coronavirus in ons land. Het kabinet blijft optimistisch en verwacht bij het wegblijven van een tweede coronagolf in 2021 een economische groei van 3,5%.

Werkenden gaan er op vooruit

Het box 1 tarief in de inkomstenbelasting daalt volgend jaar met 0,25% naar 37,10%. Hierdoor betaalt vrijwel iedereen minder belasting. Daarbij komt nog eens dat de algemene heffingskorting wordt verhoogd met €82. Vooral voor de lage inkomensgroepen zorgt dit voor een fijne lastenverlichting. Mensen met een baan hebben nog een meevaller want de arbeidskorting wordt met maximaal €324 verhoogd. Verdien je tussen de €30.000 en €40.000 bruto per jaar dan ga je er naar verwachting het meest op vooruit.

Meer belastingvrij sparen

Het geld wat je erop vooruit gaat kun je gelijk op je spaarrekening zetten want het heffingsvrij vermogen in box 3 stijgt naar €50.000 per persoon. Momenteel is dit €30.000. Eerder was het kabinet nog van plan om box 3 op de schop te nemen maar hier is in de plannen van volgend jaar nog niets van te zien. In 2021 blijft de manier van belasting heffen hetzelfde, zo is het nog steeds mogelijk om de schulden in box 3 in mindering te brengen op de bezittingen.  Het tarief van de box 3 belasting gaat echter wel omhoog van 30% naar 31%.

De gevolgen voor ondernemers

1. Zelfstandigenaftrek in stappen omlaag

De zelfstandigenaftrek is een aftrekpost voor ondernemers, die ervoor zorgt dat zij momenteel over €7.030 van hun winst uit onderneming geen belasting betalen. Vanaf volgend jaar wordt deze aftrekpost stapsgewijs terug gebracht met €360. Met als eindpunt nog maar een aftrek van €3.240 in 2036. Door de verdere daling gaan zelfstandigen op termijn meer belasting betalen. In 2021 lijken de gevolgen voor ondernemers mee te vallen omdat de heffingskortingen stijgen en het laagste tarief in box 1 daalt.

2. Bijdrage zorgverzekeringswet (ZVW) verhoogd

Over het inkomen uit je onderneming betaal je naast de maandelijkse zorgverzekering, de inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet. Deze bijdrage wordt berekend bij de aangifte inkomstenbelasting. Voor ondernemers geldt een verlaagd tarief ten opzichte van mensen in loondienst. Dit tarief wordt verhoogd van 5,45% naar 5,75% in 2021.

3. Lastenverlichting voor het mkb

Het lage tarief van de vennootschapsbelasting gaat in 2021 verder omlaag van 16,5% naar 15%. Dit lage tarief geldt vanaf 2021 voor winsten tot €245.000 in plaats van €200.000. In 2022 stijgt deze grens naar €395.000. Voor winsten boven het grensbedrag blijft het hoge tarief van 25% gelden. Meer MKB-ondernemers zullen de komende jaren dus een lager tarief aan vennootschapsbelasting gaan betalen.

4. Tarief innovatiebox omhoog naar 9%

Wanneer je winst maakt met innovatieve activiteiten hoef je over dit deel van de winst minder vennootschapsbelasting te betalen. Momenteel is het tarief van deze innovatiebox 7%. Per 1 januari 2021 gaat het tarief omhoog naar 9%.

5. Beleggen in vastgoed wordt duurder

Koop je een bedrijfspand voor eigen gebruik? Dan betaal je in 2021 8% overdrachtsbelasting in plaats van de huidige 6%. Als je in woningen of ander vastgoed belegt dan betaal je in 2021 8% overdrachtsbelasting. Voorheen was dit 2% voor woningen en 6% voor ander vastgoed. Zit je momenteel vlak voor de overdracht van een pand? Dan is het waarschijnlijk gunstiger om dit jaar de overdracht nog plaats te laten vinden.

6. Baangerelateerde investeringskorting

De overheid wil werkgevers stimuleren om investeringen te doen en daarom zal naar verwachting vanaf 2021 de baangerelateerde investeringskorting (BIK) in gaan. Wanneer je als werkgever een investering doet, bijvoorbeeld in een nieuwe machine, dan krijg je korting die verrekent kan worden via de loonheffing. Meer details zijn er nog niet bekend omdat de regeling nog verder uitgewerkt wordt.

Dit was natuurlijk lang niet alles. Wil je meer weten over wat er de komende tijd gaat veranderen? Lees het hier.