Het coronavirus: wat kun je als ondernemer doen?

COVID-19 oftewel het coronavirus, het treft ons allemaal. Jou als ondernemer, je lievelingsrestaurant in de stad, je kapper en wellicht je jaarlijkse wintersportvakantie. Dat is de werkelijkheid. Steeds meer bedrijven komen in de problemen door het gebrek aan vraag  en aanbod. Daarnaast treft de overheid ook steeds strengere maatregelen om de piek in het aantal besmettingen te verlagen. Een lockdown zoals in Spanje lijkt nog niet aan de orde maar zo moesten zondag al wel noodgedwongen alle horecaondernemingen de deuren sluiten. Niet alleen in de horeca is dit een probleem, het treft op korte en lange termijn bijna alle ondernemers. Minister Koolmees heeft daarom gewerkt aan een groot steunpakket voor ondernemers en zelfstandigen die zijn getroffen door de gevolgen van het coronavirus. Op 17 maart zijn er extra ondersteunde maatregelen gepresenteerd voor zpp’ers en ondernemers. Maar wat kun je nu doen met deze maatregelen? En wat kun je als ondernemer doen om te voorkomen dat je in financieel noodweer terecht komt? Dat vertellen wij je hieronder.


1. Vraag uitstel van belastingbetaling aan

De Belastingdienst verleent bijzonder uitstel van betaling voor de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. Daarvoor kun je na het ontvangen van een aanslag een online aanvraag indienen waarin je vraagt om uitstel omdat je door de coronacrisis in betalingsproblemen bent gekomen. Dit kun je dus niet direct doen nadat je een aangifte hebt ingediend. Verder is een aanvullende verklaring niet meer nodig. Je krijgt hierna automatisch 3 maanden uitstel van betaling. Eventuele boetes zul je niet hoeven te betalen. Katsjing!

Het kan ook zo zijn dat belastinguitstel van 3 maanden voor jou te kort is. Je kunt daarom ook voor een langere periode uitstel aanvragen. Hiervoor dien je wel een schriftelijk verzoek te doen en aanvullende informatie mee te sturen in de vorm van een verklaring van een derde deskundige (bijv. accountant). Hierin dient het volgende te worden vermeld:

 • Er is sprake van een bestaand betalingsprobleem en niet een te verwachten betalingsprobleem.
 • De betalingsproblemen moeten het gevolg zijn van het coronavirus. Het coronavirus valt namelijk niet onder het normale ‘ondernemersrisico’.
 • De onderneming moet levensvatbaar zijn, wat inhoudt dat de onderneming na de crisis er weer zelfstandig bovenop komt.

De verklaring kun je tot uiterlijk vier weken na de aanvraag van uitstel nog toesturen. Het is dus niet verplicht om direct bewijslast aan te leveren.

Stress je dus niet om de aankomende btw-maand. De btw-aangifte over het eerste kwartaal hoef jij als ondernemer niet direct te betalen. En ookal ben je te laat, de Belastingdienst zal de komende tijd geen boetes opleggen.

2. Verander je voorlopige aangifte over 2020

Gaat je winst door deze crisis dit jaar flink lager uit vallen dan je had verwacht en betaal je een voorlopige aanslag? Wijzig dan je voorlopige aangifte en dien deze opnieuw in. De Belastingdienst zal dan een nieuwe voorlopige aanslag opleggen die vele malen lager is. Je kunt ook een nihil aangifte indienen waardoor je de betaling van de belasting uit stelt. Zo kun je op korte termijn geld besparen. Dit kun je doen voor zowel de inkomstenbelasting als de vennootschapsbelasting.

3. Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

Heb je personeel in dienst die je nu niet meer kunt inzetten omdat je onderneming gesloten is of doordat je geen werk meer voor ze hebt door het coronavirus? Dan kon je voorheen als werkgever werktijdverkorting aanvragen om je personeel minder te laten werken. Omdat zoveel werkgevers hier een beroep op deden is deze regeling komen te vervallen. Het kabinet presenteerde de vervangende regeling Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid. Het doel van deze regeling is om zekerheid te bieden aan zowel de werkgever als de werknemer.

Alles wat tot nu toe bekend is over deze maatregel sommen we hieronder even voor je op:

 • Bij de aanvraag bevestig je als werkgever dat je de huidige werknemers niet zult ontslaan op grond van bedrijfseconomische redenen gedurende de periode waar tegemoetkoming voor ontvangen wordt.
 • Je verwacht minstens 20% omzet verlies (wanneer je moet sluiten kan dit dus ook 100% zijn). Dit gaat in met terugwerkende kracht vanaf 1 maart.
 • De aanvraag geldt voor een periode van 3 maanden, die eenmalig verlengd kan worden met nog eens 3 maanden.

Wanneer je aanvraag is goedgekeurd ontvang je tegemoetkoming van maximaal 90% van de loonsom, afhankelijk van het omzetverlies. In tegenstelling tot de werktijdverkorting kun je nu een voorschot van het UWV ontvangen. Dit voorschot is maximaal 80% van de gevraagde tegemoetkoming. Na afloop van de 3 maanden wordt het daadwerkelijke verlies bepaald waarna je wellicht iets moet terugbetalen of een extra vergoeding krijgt van de overheid.

Je kunt als werkgever de NOW vanaf 6 april aanvragen via het UWV

Meer over de regeling lees je in onze andere blog.

4. Klop aan bij de bank

De overheid heeft besloten om de Garantie Ondernemersfinanciering uit te breiden. Door deze maatregel kun je als MKB-ondernemer makkelijker geld lenen bij de bank. Dit om te voorkomen dat je in liquiditeitsproblemen komt. De overheid helpt door voor een deel garant te staan voor bedrijven die een lening af willen sluiten maar niet genoeg zekerheid kunnen bieden aan de bank. Wat dus betekent dat je als ondernemer meer kunt lenen.

Je kunt de regeling niet zelf aanvragen, dit dient een geaccrediteerde financier voor je te doen. Meestal je bank.

Verder is het voor kleine ondernemers met een Qredits-lening mogelijk om een halfjaar uitstel te krijgen voor hun aflossingsverplichting. Daarnaast wordt gedurende dit halfjaar de rente voor deze leningen automatisch verlaagd naar 2%.

5. Compensatieregeling getroffen sectoren (TOGS)

De maatregelen die het kabinet heeft genomen om de volksgezondheid niet in gevaar te brengen hebben enorme consequenties voor de inkomsten in een aantal sectoren. Zoals bijvoorbeeld de plotse sluiting van alle horecagelegenheden, annuleringen van vluchten in de reisbranche en het annuleren van vele evenementen in de vrijetijdssector. Het is voor deze ondernemers onmogelijk om deze inkomsten later in het jaar terug te verdienen. Het kabinet kondigde daarom een noodloket aan voor de getroffen bedrijven in deze sectoren. Momenteel ook wel bekend onder de noemer Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS). Deze regeling biedt de getroffen ondernemers een vaste tegemoetkoming van 4.000 euro om de vaste lasten te kunnen betalen. Vanaf 27 maart is het mogelijk om de compensatie aan te vragen bij het RVO. Mits je natuurlijk voldoet aan de voorwaarden.

Hier vindt je een lijst met de onderneming die in aanmerking komen voor de regeling. Vanaf 29 april kun je ook een beroep doen op de TOGS als één geregistreerde nevenactiviteit zich wel in de getroffen sector bevind. Tot voorheen kon dit alleen op basis van de hoofdactiviteit.

Vraag de TOGS-regeling aan via deze link.

6. Als het echt niet anders kan, doe een beroep op de TOZO.

Als zzp’er kun je een beroep doen op de versoepelde regeling voor aanvullende inkomensondersteuning, welke wordt uitgevoerd door je gemeente en dus niet door het ministerie of de Belastingdienst. Je vraagt de ondersteuning aan bij de gemeente waarin je woonachtig bent. Kort gezegd houdt deze regeling in dat zelfstandigen voor een periode van 3 maanden via een versnelde procedure inkomensondersteuning kunnen krijgen voor levensonderhoud. De uitkering vult je inkomen aan tot het sociaal minimum vanaf 1 maart 2020. De hoogte van de uitkering is momenteel nog niet definitief. Daarom wordt de uitkering nu verstrekt als voorschot ten hoogte van de bijstandsnorm. Deze norm is ongeveer €1.500 voor een gezin en €1.000 voor een alleenstaande. De ondersteuning hoef je achteraf niet terug te betalen. Verder wordt bij deze regeling geen vermogens- of partnertoets uitgevoerd. Wel dien je te voldoen aan enkele voorwaarden:

Voorwaarden

 • je bent zelfstandig ondernemer;
 • je bent minimaal 18 jaar tot maximaal de pensioenleeftijd;
 • je woont en verblijft in Nederland;
 • je hebt een Nederlandse identiteit
 • het bedrijf of zelfstandig beroep wordt in Nederland uitgeoefend;
 • je bedrijf voldoet aan wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder
 • ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel;
 • je bent vóór 1 januari 2020 gestart met de onderneming en voldoet aan het urencriterium (je bent minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep);

Na de aanvraag heeft de Gemeente ongeveer vier weken nodig om deze in behandeling te nemen. Nadat deze is afgehandeld streven ze ernaar dat je het geld binnen 1 week op je rekening hebt staan. Tot nu toe kunnen we ervan uitgaan dat de regeling tot 1 juni 2020 blijft bestaan. Dus ook wanneer je pas in mei in de financiële problemen komt, kun je op dat moment nog een aanvraag indienen.

Via de onderstaande links kun je de ondersteuning aanvragen:

Gemeente Goes, Borsele, Kapelle, Noord-Beveland en Reimerswaal: aanvragen

Gemeente Middelburg, Veere en Vlissingen: aanvragen

 

Wat kun je nog meer doen?

Behalve alle regelingen zijn er ook een aantal andere dingen die je zelf kunt doen als je financieel er niet goed voor komt te staan:

 • Kijk of er mogelijkheden zijn om je onderneming aan te passen op de huidige situatie. Moet je winkel sluiten? Kijk dan of je wellicht online verkoop kunt starten. Heb je een horecaonderneming? Bedenk een manier hoe je jouw lekkere maaltijden alsnog bij de consument krijgt (bijv. door afhaalmenu’s of bezorging). Wees creatief en probeer er het beste van te maken.
 • Ga actief achter de openstaande debiteuren aan.
 • Bespreek met leveranciers of je een langere betalingstermijn mag hanteren.
 • Bekijk of je bij de bank of je aanspraak maakt op een financiering (bijv. rekening-courant).

Tot slot blijft de komende tijd onzeker. We weten niet hoe het virus zich ontwikkelt en wat de economische gevolgen op langere termijn zijn. Wel is het aannemelijk dat ons een economische krimp te wachten staat en dat er wellicht later deze week nog meer maatregelen aangekondigd zullen worden. Zorg er daarom voor dat je naast de tips uit deze blog ook voldoende spaargeld hebt. Zo kun je een eventuele financiële tegenvaller opvangen. Op de site van de Rijksoverheid lees je nog veel meer over de huidige situatie.

Heb je vragen? Mail, bel of app ons en wij proberen je zo goed mogelijk door deze periode heen te helpen.