De accountants- of derdenverklaring voor de NOW: Hoe zit dat?

Veel bedrijven hebben de afgelopen periode een NOW-aanvraag ingediend bij het UWV en dit is nog steeds mogelijk. Na toekenning van de aanvraag wordt er een voorschot uitbetaald ter compensatie van de personeelskosten. Het omzetverlies wat in de aanvraag aangegeven wordt dient minimaal 20% te zijn. Dit omzetverlies bepaalt onder andere de hoogte van de subsidie en dient achteraf definitief te worden vastgesteld. Soms heb je daar een accountantsverklaring of een derdenverklaring voor nodig. Hoe dat zit, lees je hieronder.

Voorschot en definitieve vaststelling

Voor een snelle behandeling en uitbetaling van alle NOW-aanvragen worden er voorschotten uitbetaald ten hoogte van 80% van het aanvraagbedrag. De controle van het opgegeven omzetverlies en de loonsom wordt pas achteraf uitgevoerd. Op dat moment kan dus blijken dat er te veel subsidie is ontvangen en dat het UWV een deel zal terug vorderen. Andersom kan natuurlijk ook. De huidige NOW-regeling (NOW 2.0) loopt tot 1 oktober 2020 en zal hierna onder strengere voorwaarden worden verlengd t/m 30 juni 2021. Na afloop van elk tijdvak dient de subsidie definitief te worden vastgesteld. Hiervoor moet je inzichtelijk hebben wat je werkelijke omzetverlies is geweest. Vanaf 7 oktober 2020 is dit mogelijk bij het UWV.

Later in de blog vind je een overzicht van de tijdvakken en de vaststellingstermijnen. 

Waar ligt de grens?

Voorschot meer dan €100.000

Heb je een voorschot van meer dan €100.000 ontvangen dan zul je met een accountantsverklaring moeten aantonen hoe groot het omzetverlies daadwerkelijk was in de periode waarvoor je de aanvraag hebt gedaan. Daarnaast is de accountantsverklaring ook verplicht wanneer bij de definitieve vaststelling blijkt dat er recht is op meer dan €125.000 subsidie. Heb je eerst een laag voorschot ontvangen en is het bedrag van de vaststelling hoger dan €125.000? dan dien je dus alsnog een accountantsverklaring voor te leggen bij het UWV. Bedrijven met een voorschot van minder dan €100.000 dienen zelf een inschatting te maken of de definitieve subsidie hoger zal zijn dan de grens bij definitieve vaststelling. Met de simulatietool van de overheid kun je zelf een indicatie krijgen van het voorschotbedrag en of je na de definitieve berekening een bedrag moet terug betalen.

Voorschot meer dan €20.000 maar minder dan €100.000

Als je een voorschot boven de €20.000 of een vaststellingsbedrag boven de €25.000 ontvangt, moet je een verklaring van een derde voorleggen die het omzetverlies bevestigt. Denk hierbij aan een verklaring van een administratiekantoor, financieel dienstverlener of brancheorganisatie. Dat er geen accountantsverklaring nodig is, neemt niet weg dat er wel een administratie moet worden bijgehouden. Het UWV zal de komende tijd namelijk steekproefgewijs controles uit gaan voeren en op dat moment dien je de personeelskosten en het omzetverlies aan te kunnen tonen.

Aanvraagtermijnen definitieve vaststelling

Binnen 24 weken na afloop van de NOW periode moet er een definitieve vaststelling worden aangevraagd. Houd rekening met de onderstaande termijnen en schakel tijdig hulp in.

NOW 1.0

  • Start inleveren verantwoording vanaf: 7 oktober 2020
  • Uiterste inleverdatum derdenverklaring: 24 maart 2021
  • Uiterste inleverdatum accountantsverklaring: 30 juni 2021
NOW 2.0

  • Start inleveren verantwoording vanaf: 16 november (of later als de gekozen omzetperiode tot ultimo november loopt)
  • Uiterste inleverdatum derdenverklaring: 3 mei 2021 of uiterlijk 17 mei 2021
  • Uiterste inleverdatum accountantsverklaring: 9 augustus 2021 of uiterlijk 23 augustus 2021

Heb je een accountantsverklaring nodig? Trek dan op tijd aan de bel bij je accountant. Heb je zowel de NOW 1.0 als 2.0 aangevraagd dan dien je dit ook twee keer te verantwoorden bij het UWV.

 

Heb je vragen? Mail, bel of app ons.