De nieuwe steunmaatregelen voor ondernemers per 1 juni

De piek van het coronavirus is voorbij en de overheid versoepelt stapsgewijs de maatregelen van de intelligente lockdown. Langzaam aan pakken we met gepaste afstand alles weer op. Echter is voor veel ondernemingen de coronacrisis nog lang geen verleden tijd. Daarom heeft het kabinet de steunmaatregelen voor ondernemers verlengd. Vanaf 1 juni gaat het tweede steunpakket voor ondernemers in. Het nieuwe pakket bevat aanpassingen van bestaande regelingen zoals de NOW en de TOZO. Daarnaast is er ook een nieuwe regeling geïntroduceerd. In deze blog lees je wat deze regelingen voor jou als ondernemer kunnen betekenen.

Nieuw: Tegemoetkoming vaste lasten MKB (TVL)

In de periode van maart tot en met mei kon je als ondernemer eenmalig een gift van €4.000 ontvangen om de vaste lasten te betalen. Ookwel onder de noemer van de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS). De TOGS  kun je nog aanvragen tot eind juni bij het RVO. Omdat dit voor sommige ondernemers lang niet genoeg is presenteert het kabinet een opvolger, namelijk de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Deze regeling gaat in werking vanaf half juni en is bedoeld voor MKB-bedrijven die flink geraakt zijn door de coronacrisis. Denk hierbij onder andere aan ondernemingen in de horeca-, evenementen en recreatiesector.  De regeling gaat in met terugwerkende kracht vanaf 1 juni tot 1 oktober. Ondernemers die met hun SBI-code in aanmerking kwamen voor de TOGS kunnen onder voorwaarden ook gebruik maken van deze regeling. Ook als je dus al gebruik hebt gemaakt van de eenmalige gift kun je de TVL aanvragen. De lijst met SBI-codes om in aanmerking te komen vind je hier.

Voor wie is de tegemoetkoming?

De TVL is geschikt voor MKB-bedrijven met maximaal 250 medewerkers. De tegemoetkoming helpt deze bedrijven om hun vaste lasten te betalen. Hiervoor moet wel minstens een omzetverlies van 30% worden gerealiseerd en moet de onderneming voor 15 maart 2020 zijn opgericht. Onder vaste lasten verstaat het kabinet: huurkosten, onderhoud, verzekering, lease en abonnementen. Geen personeelskosten dus, hiervoor hebben we namelijk de welbekende NOW. Deze regeling wordt ook verlengd maar hierover lees je verder in deze blog meer.

Hoe hoog is de tegemoetkoming?

De tegemoetkoming heeft een maximum van €50.000 over 4 maanden. Het werkelijke bedrag wordt gebaseerd op het totale omzetverlies.  Hoe hoger het omzetverlies, hoe hoger de tegemoetkoming in de vaste lasten zal zijn. Het is dus niet zoals bij de TOGS zo dat je eenmalig een vast bedrag ontvangt.  De overheid werkt momenteel  aan exacte berekeningen per sector.

Verder is het goed om aan te kaarten dat het ontvangen van deze tegemoetkoming ook invloed heeft op andere regelingen. Je kunt zowel gebruik maken van de TVL als van de NOW. Echter is het wel zo dat de ontvangen Tegemoetkoming Vaste Lasten voor de NOW als omzet meegerekend wordt. Dit leidt dan tot een lagere NOW-subsidie.

Je kunt de tegemoetkoming naar verwachting vanaf half juni aanvragen bij het RVO.

Van Tozo 1 naar Tozo 2

De Tijdelijke Overbruggingsmaatregel Zelfstandig Ondernemers (Tozo) wordt met vier maanden verlengd. De voorwaarden voor de Tozo 2 zijn bijna hetzelfde als voor de Tozo 1. Er wordt namelijk geen rekening gehouden met het vermogen en de levensvatbaarheid van de onderneming. Er is alleen een belangrijk verschil en dit is dat het inkomen van de partner voor de Tozo 2 wel mee wordt gerekend. Komt het huishoudinkomen uit boven het sociaal minimum dan kom je niet meer in aanmerking. De verlenging geldt voor de maanden juni tot en met september en kan weer worden aangevraagd bij de woongemeente. Heb je al een Tozo 1 uitkering ontvangen over de maanden april, mei en juni? Dan kun je de Tozo 2 alleen aanvragen voor juli, augustus en september.

Wij hebben gemerkt dat de aanvraag per gemeente erg kan verschillen. Maar ga er vanuit dat je de volgende documenten bij de hand moet hebben:

  • Kopie voor- en achterkant ID-kaart of paspoort van jezelf en partner
  • Kopie bankpas voorkant
  • Uittreksel Kamer van Koophandel
  • Kopie meest recente bankafschrift (zakelijk en privé)

Liquiditeitsproblemen? Ook de lening voor het bedrijfskapitaal is verlengd. Het maximaal te lenen bedrag is €10.157. Dit kun je tegelijk met de Tozo 2 aanvragen bij je gemeente. 

De NOW wordt verlengd onder enkele nieuwe voorwaarden

De NOW-regeling is de afgelopen tijd door meer dan 100.000 werkgevers aangevraagd en gemiddeld gaven zij een omzetverlies van 70% aan. Het lijkt dan ook dat vooral kleinere werkgevers (<10 werknemers) last hebben van de coronacrisis, zij deden namelijk de meeste aanvragen. Om hen nog langer te helpen wordt de NOW verlengd tot 1 oktober onder de noemer NOW 2.0. Als je nog niet bekend bent met de NOW dan raden wij je aan om onze vorige blog te lezen.  De NOW 2.0 bevat enkele nieuwe voorwaarden. Alles wat tot nu toe bekend is over deze maatregel sommen we hieronder voor je op:

  • De referentieperiode voor de loonsom wijzigt van januari 2020 naar maart 2020. Het UWV zal dus op basis van de loonkosten van maart de hoogte van de subsidie vast stellen. Door deze wijziging komen over het tweede tijdvak naar verwachting ook meer seizoensbedrijven in aanmerking voor de NOW.*
  • De vaste opslag voor werkgeverslasten wordt verhoogd van 30% naar 40%. Denk aan een opslag voor vakantiegeld en pensioenpremies.
  • Bedrijven die gebruik maken van de loonsubsidie mogen geen winst uitkeren aan aandeelhouders en geen bonussen uitkeren aan het bestuur en de directie
  • De ontslagboete blijft bestaan. Wanneer je als werkgever meer dan 20 werknemers ontslaat zonder akkoord van de vakbonden moet de subsidie worden terugbetaald plus een boete van 5% van de totale loonsubsidie.
  • Werkgevers die de NOW 2.0 aanvragen worden verplicht om hun werknemers te stimuleren om zich te laten bij- en/of omscholen. Werkgevers leggen hier bij de aanvraag van de NOW een verklaring over af. Het kabinet trekt 50 miljoen euro uit voor het crisisprogramma ‘NL leert door’ waarmee werknemers vanaf juli kosteloos online scholing en ontwikkeladviezen kunnen volgen.

*Voor seizoensbedrijven heeft het kabinet voor het eerste tijdvak (maart t/m mei) ook naar een oplossing gezocht. Wanneer de loonsom van maart tot en met mei hoger is dan drie keer de loonsom van januari, mag de loonsom van maart als uitgangspunt worden genomen voor de NOW 1.0. Door een hogere loonsom heb je als werkgever dus recht op een hogere subsidie. Wanneer je aanvraag voor de NOW 1.0 is afgewezen vanwege een te lage loonsom zal het UWV mogelijk contact met je opnemen. Verdere afwikkeling hiervan is nog onduidelijk.

De NOW 2.0 kan naar verwachting worden aangevraagd vanaf 6 juli bij het UWV.

Uitstel van betaling

Het kabinet heeft de afgelopen maanden gezien dat ondernemers in veel sectoren in betalingsproblemen zijn gekomen. Daarom wordt de uitstelregeling voor de belasting verlengd tot 1 oktober. Hiermee krijg je op verzoek drie maanden uitstel van betaling. Is drie maanden niet lang genoeg dan kun je hiervoor een apart verzoek doen waarin je uitlegt dat de betalingsproblemen zijn ontstaan door de coronacrisis. Daarnaast verklaar je ook dat je geen dividend zal uitkeren in 2020.

Na het ontvangen van een aanslag kun je online een aanvraag indienen. Dit kun je dus niet direct doen nadat je een aangifte hebt ingediend. Verder is een aanvullende verklaring niet nodig. Je krijgt hierna automatisch 3 maanden uitstel van betaling. Eventuele boetes zul je niet hoeven te betalen.

Tot slot blijft de komende tijd onzeker. We weten niet hoe het virus zich ontwikkelt en wat de economische gevolgen op langere termijn zijn.  Zorg er daarom voor dat je naast de tips uit deze blog ook voldoende spaargeld hebt. Zo kun je een eventuele financiële tegenvaller opvangen. Op de site van de Rijksoverheid lees je nog veel meer over de huidige situatie.

Heb je vragen? Mail, bel of app ons en wij proberen je zo goed mogelijk door deze periode heen te helpen.